Důležité kontakty
 

Záchranná služba    155

 

Ambulantní pohotovostní péče pro děti a dorost v Děčíně - více informací ZDE

Umístění: Areál/pavilon: U Nemocnice 605/1, 405 99, Děčín II., Budova: O,
Číslo místnosti/dveří: vchod 2

tel.: 412 510 555

Ordinační hodiny:

všední dny 17:00 - 20:00

soboty, neděle, svátky 9:00 - 18:00

 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje:

se sídlem v Ústí nad Labem, více ZDE

 

Tísňová volání pro celé území České republiky:

155 - Záchranná služba

150 - Hasičský záchranný sbor ČR

158 - Policie ČR

156 - Městská policie

112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání

 

Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2 , www.tis-cz.cz,

V případě podezření na otravu dítěte léky, chemikáliemi, rostlinami volejte nepřetržitou službu

tel.: 224 919 293,  224 915 402.

Nutno nahlásit jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu. 

 

Mykologická poradna -  Karmelitská 14, Praha 2, tel.: 257 530 842

 

Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady - Klinika anesteziologie a resuscitace

FN 1.LF UK, tel.: 224 963 355

 

Při problémech s drogami - středisko - IN, tel.: 222 221 431